iArch

Projekty

Projekt
Clarendon Road Watford
Klient
Guardian Properties
Opis

Piotr Wisłocki, był architektem prowadzącymi na wszystkich etapach projektu od koncepcji wstępnej do zakończenia budowy zapewniając, że współczesny projekt w pełni odpowiada zasadom partnerskim zawartym w Egan Demonstration Project. Piotr Wisłocki pełnił kluczową role we współpracy z klientem Guardian Properties współpracując z pracowniami branżowymi WSP i  wykonawcą Wates Construction.


Zaspakajając pragnienie klienta stworzenia najlepszego budynku biurowego w Watford, Piotr Wisłocki zapewnia wprowadzenie do budynku standardów biurowych zgodnych z British Council for Offices z innowacyjną wielofunkcyjną sklepioną sala (nadającą budynkowi „promienisty” charakter ) z zewnętrznymi tarasami tworzącymi dodatkową unikalną wartość.

Status

Realizacja  1999r.

Rola

Piotr Wisłocki był kierującym zespołem projektowym w biurze Hurley Robertson.